„Strašák“ jménem kuní / sable

Zazní-li, že je zvíře „kuní“, tak se většina zejména začínajících chovatelů od zvířete „odvrátí“ jako od výsledku chovatelského pokusu, který se nepovedl. Zazní-li „sable“ tak leckomu možná název zní trochu cizokrajně a vznešeněji, než obyčejná kuní, ale se znalostí standardu, kde se ani sable nevyskytuje, i tato barva, respektive toto pojmenování barvy, bude budit nedůvěru.

Zkusíme si tedy teď zodpovědět otázku co je kuní, co je sable a následně také otázku, zda je opravdu třeba je zatracovat či zda mohou být k něčemu dobré a k čemu. A pokud je nezatratíme, tak si možná i řekneme, co může být na takové kuní / sable záludného.

 

Co to tedy kuní je? A co je sable?

Někteří chovatelé tyto dvě barvy rozlišují, občas k nim zamotají další cizokrajný název marder. Někteří chovatelé tyto termíny používají nahodile, jako synonymum – prostě kuní a sable je cokoliv, co není černé ani čokoládové, ale „něco mezi“ a má to rubínové oči. Jiní naopak tyto dvě barvy rozlišují tak, že „kuní je tmavší než sable“, někteří při tom berou ohled i na genotyp zvířat. Jelikož si ale myslím, že toto rozlišování v názvosloví není v obecném povědomí chovatelů, nebudu je používat a dále budu hovořit o kuní a pokusím se rozdělit ji na určité poddruhy.

K tomu, abychom si ji mohli rozdělit, je potřeba trochu zabřednout do „písmenek“ genotypu barvy a rozdíly budeme hledat v C-sérii.

Černá barva je vždy C-.

Pokud na obou alelách v genotypu černé (ostatní „písmenka“ zůstanou stejná) zaměníme C- písmenky ca, cr nebo cd (tedy kombinace cdcd, cdcr, cdca, crcr, crca) jedná se o kuní barvu.

Pozorný čtenář si všimne, že z vyjmenovaných kombinací cd, cr a ca vypadla kombinace caca – takto maximálně zesvětlená černá přes kuní je už himalájská kresba (aa B- caca E- SS P- rnrn).

A tak se dostáváme k rozdělování kuní barvy na určité poddruhy – hlavním kriteriem pro toto rozdělení je, zda zvíře má nebo nemá vlohu pro himalájskou kresbu (ca)

Bez zavádění nových termínů nebo používání nezažitých termínů můžeme tedy rozdělovat kuní na „kuní s ca“ nebo-li „kuní s himi vlohou“ a „kuní bez ca“ nebo-li „kuní bez himi vlohy“. Uvedeme-li si některými chovateli používané termíny, pak kuní s himi vlohou, bývá označována jako světlá kuní (některými chovateli je právě tato nazývána sable), kuní bez himi vlohy je pak tmavá kuní (případně pouze kuní, jako protějšek sable).

Nyní už je každému jasné, že "kuní s vlohou pro himi" se dá použít do chovu morčat s himalájskou kresbou a není tedy vůbec třeba ji zatracovat.

Okamžitě asi každého teď napadne, k čemu je vlastně kuní bez ca, když nemůže být použita v chovu himalájců? Odpověď je i zde jednoduchá – taková kuní zvířata mohou být platně využita do chovu „světlejších“ aguti – šedé, stříbrné a luxů a foxů, kde je naopak ca nežádoucí, protože zesvětluje základní barvu.

Více o genotypech aguti a luxů a foxů se dovíte na samostatné stránce.

Pokud budu důvěřovat ve své schopnosti co nejjednodušeji vysvětlit základní pojmy z genetiky barev, tak si můžu směle říct, že teď asi pokyvujete hlavou, že tohle rozdělení dává smysl. A také už vás slyším, jak si říkáte „No jo, sakra, ale jak já na zvířeti zjistím, který ten poddruh té kuní to je? Písmenka na čele zvířátko napsané nemá…

I u vlohy pro himi platí to, co obecně pro všechny vlohy – vloha je to proto, že není vidět, můžete o ní vědět podle rodičů a nebo jí zjistíte prostě až na potomcích. Obecné pravidlo, které zdaleka nemusí platit stoprocentně, ale může být alespoň jakýmsi vodítkem, je, že zvířata s vlohou pro himi jsou světlejší. Ovšem je třeba si na druhou stranu uvědomit, že jsou zvířata se světlou černou, někdy je černá spíš šedivá – a stále je to geneticky černá a vůbec to neznamená, že to černé zvíře má nějakou vlohu pro zesvětlení – například pro himi. Může to tak být, ale také vůbec nemusí.

Prozatím jsme si tedy řekli, že kuní není třeba zatracovat, dá se velice dobře použít do chovu buď himalájců, nebo do chovu aguti či morčat s tříslovou kresbou. Kde ale na nás číhá nějaká záludnost?

Tak v první řadě - ale to asi není žádná novinka pro každého mírně pokročilého chovatele - je to razítko posuzovatele u registrace. Záludné je v tom, že kuní zvíře ho do PP nedostane. Kuní barva je českým standardem (a pokud vím i většinou zahraničních standardů) neuznaná, kuní morče se nemůže účastnit výstav (nebo pouze v třídě mazlíků).

Další záludností u kuní může být rozdíl mezi jejím genotypem a fenotypem – tedy mezi „písmenky“ a tím, jak zvíře vypadá. Zjednodušeně řečeno – tmavá kuní může být zaměněna za černou. U jednobarevného zvířete se to třeba nepozná – vypadá černé, dostane do PP razítko, že je černé a černé prostě je, i když jeho genetická výbava a jeho potomstvo tomu neodpovídají. U těchto tmavých jednobarevných zvířat to asi nebude nikomu činit nějaký výrazný problém už jen proto, že to prostě nikdo nebude vědět.

Problém ale nastává tam, kde jde o zvíře dvoubarevné – kdy jedna barva na pohled černá je geneticky kuní. „Pravá“ černá má v genotypu C- a C- je v červené řadě vždy červená. Pokud je ovšem „černá“ v kombinaci například s buff či krémem – tzn. cdcdnebo cdcr nebo cdca – pak už bude každému, kdo se jen trochu vyzná v genetice, jasné, že černá není černá, ale kuní.

Teoreticky by mohla podobná situace kombinace kuní s druhou barvou z červené řady nastat i v případě zesvětlení v červené řadě až na bílou – genotyp crcr nebo crca, v praxi to ale asi problém nebude, protože v tomto případě by kuní byla už výrazně světlá, takže nemusíte mít obavy, že byste si koupili černo-bílé morče a ukázalo se, je to dáno genotypem crcr ep-.

A co na to říká náš standard?

Standard to jednoduše neřeší – kuní barvu nezná, protože zná jen to, co je uznané. U vícebarevných morčat platí, že jsou uznaná všechna dvoubarevná morčata v kombinaci barev uznaných standardem. Takže jednoduchou otázku následuje jednoduchá odpověď: Ta tmavá barva vypadá jako černá, je tedy černá. Je černá uznaná standardem? Je. Ta světlá barva vypadá jako buff, je tedy buff. Je buff uznaná standardem? Je. Je černá-buff kombinace dvou barev uznaných standardem? Ano je. Pak tedy morče může být teoreticky zaregistrováno a na výstavě posouzeno jako černá-buff, ačkoliv každý, kdo jen přičichl ke genetice barev morčat, bude cítit, že tady něco smrdí.

Jenže při registraci se hodnotí to, jak morče vypadá, ne to, jakou má genetickou výbavu. Obdobná situace jako u kuní vs. černá, může nastat v případě buff zvířete, které má dle rodokmenu jednoho rodiče bílého (rodič bílý: caca, crca nebo crcr, buff potomek cdcd – kde ale vzal to cd, když jeden gen musel dostat od bílého rodiče?).

Asi se ptáte, co s tím. Jaká je cesta z této nesmyslné situace, kdy všichni vědí, že standardem uznaný fenotyp je genetický nesmysl? Buď to prostě neřešit, tak jak je to doposud. A nebo leda standard změnit v tom smyslu, že černá může být pouze v kombinaci s červenou.

Celé to má ještě jedno „ale“. Máme tu totiž vedle černé ještě čokoládovou barvu. I pro čokoládovou totiž platí to, co pro černou – správně by měla být C-. Jenže na kuní se u čokoládové „nehraje“, i když sem tam se termín „čokoládová kuní“ objeví. Kombinace čoko-buff, čoko-krémová nikoho nerozhodí, a to prostě proto, že třeba u čoko-buff může být čokoládová krásně sytá. A navíc je to velice líbivá barevná kombinace. Sama jsem se kdysi s problémem v případě čoko-buff setkala a už jsem o tom na DailyCavy i psala – u registrace čoko-buff-bílého samečka, byla buff přepsána na oranžovou s odůvodněním, že kombinace čokoládové s buff neexistuje, přitom druhá barva byla skutečně buff a nikoliv oranžová. Ale to jsem trochu odbočila.

U čokoládové to není takový problém hlavně proto, že zesvětlení v C-serii nemění barvu čokoládové, pouze její sytost, kdežto zesvětlení černé přes C-serii na kuní neznamená, že černá „zešediví“, nýbrž dostane hnědý nádech a místo tmavých očí jsou ohnivé až rubínové (kdežto u čokoládové je ohnivá barva očí standardem uznaná).

Sama za sebe bych asi chovatelům, kterým se „podaří“ odchovat kombinaci barev kuní-buff, kuní-krém, ač by kuní vypadala jako černá, poradila do PP prostě napsat kuní a mládě prodat jako neregistrovatelné avšak s poznámkou, že do chovu je docela dobře použitelné. Raději. Jelikož morče skutečně (geneticky) kuní je, může se velice dobře stát, že s věkem se jeho barva i trochu změní a kuní už ani nebude jako černá vypadat a problém je na světě – chovatel může být například snadno označen za nepoctivého prodejce.

Radit posuzovatelům mi samozřejmě vůbec nepřísluší, navíc oni jsou na rozdíl od ostatních vázáni standardem ještě striktněji a pouze s odkazem na genotyp zvířete asi opravdu nemohou odmítnout registrovat zvíře, které vypadá v souladu se standardem.

Pokud se však má chov morčat někam pohnout a ne zrovna o krok zpátky, měli by se podle mě alespoň dlouholetí chovatelé vyvarovat uvádění geneticky nesmyslných barevných kombinací a geneticky nesmyslných barev potomků konkrétních rodičů. Že ale vše špatné je k něčemu dobré se odráží i v tomto článku – nebýt toho, že jsem na webu ne zrovna neznámé chovatelky narazila hned na dva genetické nesmysly v případě jediného morčete, tak by článek o kuní, který jsem měla rozepsaný už asi půl roku, zůstal rozepsaný i nadále.

A tak na závěr – pokud jste četli pozorně, odhalíte, které dvě věci na tomto popisu chovného morčete geneticky poněkud nesedí: morče barvy černá-buff, matka: červená, otec: stříbrná aguti-bílá

 

Strašáci na kuní / sable příbuzní

 

V minulém článku jsme si toho řekli o kuní / sable docela dost. Řekli jsme si, jak a podle čeho jí někteří chovatelé rozdělují, k čemu je dobrá a jaké jsou s ní spjaté záludnosti. Řekli jsme si také, že jde o barvu neuznanou standardem. Možná by bylo dobré doplnit, co brání tomu, aby kuní uznaná standardem byla, i když to asi už vyplynulo z minulého povídání. Kuní je totiž vlastně souhrnné označení pro zesvětlenou černou, jenže skutečný rozsah odstínů, které může kuní mít je široký – od šedavohnědé po skoro černou, také barva očí se může u dvou kuních značně lišit. Proto stanovení, jak vlastně by uznaná kuní měla vypadat, by bylo značně problematické, a dá se předpokládat že se k jejímu uznání přistupovat nebude. Na druhou stranu – dnes již jsou stanovena přesná pravidla pro uznávání nových plemen a barev, takže pokud by si někdo v ČR chtěl dát tu práci a podařilo se mu odchovat podle pravidel požadovaných pro uznání patřičný počet kuních morčat, pak bychom se i uznání kuní zřejmě dočkat mohli.

 

Teď bych se ale chtěla zaměřit na barvy příbuzné kuní – když se totiž podíváte na genetický zápis kuní barvy, tak zjistíte, že všem jejím typům jsou společná „písmenka“ B- a P- - tedy jedná se o barvu na černé (pigmentovou) a s tmavýma očima (alespoň geneticky). A tak si trochu pohrajeme s těmito písmenky a podíváme se na to, co se stane, když je změníme.

Už minule jsme se dotkli toho, že jakási obdoba kuní existuje i v čokoládové řadě – tedy barvy, které mají genetický zápis bb P-. Zesvětlení v C-sérii pak ovlivní sytost čokoládové barvy – barva se tedy nezmění, morče však registrací pravděpodobně neprojde z důvodu světlé čokoládové barvy. Čím větší bude zesvětlení v C-sérii (cd – cr – ca), tím výrazněji bude čokoládová světlá. Využití této zesvětlené čokoládové je pak fakticky stejné jako u kuní – do chovu světlejších barev aguti, luxů, foxů „na čokoládě“ a čokoládových himalájců.

Dalším případem barev „příbuzných“ kuní budou barvy, v jejichž genotypu oproti kuní bude docházet ke změnám v P-sérii, tedy v genu ovlivňujícím barvu očí.

Co se tedy stane, pokud v genotypu kuní změníme P- na pr (změna analogická změně černé na slateblue)? Dostaneme tedy jakousi kuní slateblue – světlá slateblue s hnědavým nádechem. Snadno může být zaměněna za jinou neuznanou barvu, a sice za coffee (což je zjednodušeně řečeno „slateblue na čokoládě“ – tedy genotyp aa bb C- E- SS pr-

Změníme-li pak v kuní P- na pp (analogicky černá – lila), dostaneme pro někoho možná trochu záhadnou barvu ice lila. Ice lila se docela často objevuje v inzerátech, dokonce se jednu dobu uvažovalo o její uznání standardem - v tom tedy předčila svojí příbuznou kuní, avšak právě proto, že se vlastně jedná o zesvětlenou kuní, bylo od jejího uznání nakonec upuštěno.

I zde uvedené barvy zas není třeba zatracovat, využití mají stejné jako kuní a „kuní na čoko“ – tedy do chovu argente a červenookých luxů a foxů. Jen s využitím v chovu himalájců je třeba být opatrnější – geneticky červenooký himalájec, tedy aa B- caca E- SS pp, se bude na pohled jevit spíše jako bílé červenooké zvíře.

Zkombinujeme-li dvě možnosti uvedené výše – tedy zesvětlení v C-serii u červenookých morčat z bezpigmentové řady – tedy bb pp, případně rubínooké bb pr-, analogicky dostaneme totéž co v černé řadě – tedy světlou coffee, světlou béžovou (už se objevil i termín ice béžová), jejich využití v chovu je stejné – světlé barvy argente, červenoocí luxové a foxové.