Světlé bezpigmentové barvy patří mezi chovateli k nejoblíbenějším a v mnoha plemenech i k nejchovanějším. Jejich shodnou charakteristikou je nepřítomnost pigmentu (bb), zesvětlení (libovolná kombinace cd/cr/ca) a příslušnost k červeno-žluté (též světlé) barevné řadě (ee).

 

Žádaná bezpigmentovost se v genetickém zápise zaznamenává písmenky "bb" a je recesivní vůči dominantnímu pigmentu, který se označuje písmenem "B". Pigment je u těchto barev možný, ale nestandardní a zvířata s ním do chovu raději nezařazujeme; výjimkou může být zapojení těchto zvířat, jsou-li zároveň nositeli jiných žádaných vlastností, při šlechtění světlých barev v plemenech, kde se běžně nevyskytují, a podobně. Pigment může být ve fenotypu zcela zamaskován na červenookých zvířatech, protože červené oko pigment ve fenotypu redukuje, je tedy vhodné vybírat do chovu jen červenooká zvířata z ověřených bezpigmentových linií.

 

Postupné zesvětlování řídí C-série a z ní pak tyto tři alely:

cd - zesvětlení na buff/šafránovou (dále určeno genem pro barvu oka)

cr - zesvětlení na bílou (tmavookou), v tmavé řadě odpovídá stříbrné

ca - zesvětlení na bílou (červenookou), maximální možné zesvětlení u morčat, v tmavé řadě odpovídá himálajské kresbě

Barvy buff a šafránová mají vždy homozygotní sestavu ccd, z jejich vzájemného křížení se tedy nemůže narodit jiná barva než opět buff či šafránová. Barvy krémová a ice cream mají v C-sérii sestavu cdcr nebo cdc, tedy jednu alelu „buff/šafránovou“ a druhou „bílou“, a je tak možné z nich tyto barvy vyštěpit. Krémová/ice cream s genotypem cdcr bývá obvykle spíše tmavší a s genotypem cdca naopak světlejší. Bílá barva má zesvětlení crcr, crcanebo caca. Sestava crcr spolu s přítomností tmavého oka (P-) dává dojem modrookosti, crca rubínookosti a zvíře se zesvětlením caca je pak ve fenotypu vždy červenooké bez ohledu na to, jakou barvu oka má geneticky. Nezesvětlené bezpigmentové barvy červeno-žluté řady jsou oranžová a zlatá (bb C- ee).

 

Zařazení barev do červeno-žluté řady zaznamenávají v genetickém zápise písmenka "ee". Tato kombinace je recesivní vůči ostatním a je tedy vyloučené, aby se po nich narodily barvy z řady tmavé nebo v kombinaci s nimi.  K překvapení může dojít pouze v případě, kdy je do chovu zařazeno fenotypově bílé červenooké zvíře, které je však ve skutečnosti nevybarveným himálajcem. Při registracích velmi mladých zvířat také může dojít k situaci, kdy k viditelnému vybarvení znaků dojde až posléze a zvíře je tak registrováno jako bílé červenooké. Tento jev je nejčastěji k vidění u himálajské čokoládové na bezsrstých plemenech, která lze registrovat již od váhy 400 g a zároveň jsou chována při vyšších teplotách, které k pozdějšímu vybarvování znaků přispívají.

 

Barvu oka u morčat určuje P-série, dominantní tmavé oko značíme "P", recesivní červené "p". Geneticky rubínové oko "pr" se ve světlých barvách nechová, uváděná rubínookost u bílé barvy je dána zesvětlením v C-sérii crca, avšak tato zvířata jsou jinak geneticky tmavooká. Tmavooké zvíře s vlohou pro červenookost vyjadřuje zápis "Pp". Jak již bylo napsáno výše, u bílé červenooké barvy nelze bez ověřovacího křížení sestava alel v P-sérii jednoznačně stanovit a ačkoli u jiných barev se při obou rodičích červenookých nelze dočkat jiného než opět červenookého potomstva, u barvy bílé červenooké toto lze, např. při kombinaci rodičů crcr pp x caca PP dostaneme dokonce 100 % potomků bílých tmavookých crca Pp. 

Kompletní přehled genotypů jednotlivých barev:

 

buff

-- bb cdcd ee PP

 

buff s vlohou pro červené oko (pro šafránovou)

-- bb cdcd ee Pp

 

šafránová

-- bb cdcd ee pp

 

krémová

-- bb cdcr ee PP

-- bb cdca ee PP

 

krémová s vlohou pro červené oko

-- bb cdcr ee Pp

-- bb cdca ee Pp

 

ice cream

-- bb cdcr ee pp

-- bb cdca ee pp

 

bílá tmavooká

-- bb crcr ee PP

-- bb crca ee PP

 

bílá tmavooká s vlohou pro červené oko

-- bb crcr ee Pp

-- bb crca ee Pp

 

bílá červenooká

-- bb crcr ee pp

-- bb crca ee pp

-- bb caca ee pp

 

bílá červenooká geneticky tmavooká

-- bb caca ee PP

 

bílá červenooká geneticky tmavooká s vlohou pro červené oko 

-- bb caca ee Pp

 

 

 

KŘÍŽENÍ

(1. rodič + 2. rodič → všechny teoreticky možné barvy potomků)

buff + buff → buff, šafránová

buff + šafránová → buff, šafránová

buff + krémová → buff, šafránová, krémová, ice cream

buff + ice cream → buff, šafránová, krémová, ice cream

buff + bílá tmavooká → krémová, ice cream

buff + bílá červenooká → krémová ice cream

šafránová + šafránová → šafránová

šafránová + krémová → buff, šafránová, krémová, ice cream

šafránová + ice cream → šafránová, ice cream

šafránová + bílá tmavooká → krémová, ice cream

šafránová + bílá červenooká → krémová, ice cream

krémová + krémová → buff, šafránová, krémová, ice cream, bílá tmavooká, bílá červenooká

krémová + ice cream → buff, šafránová, krémová, ice cream, bílá tmavooká, bílá červenooká

krémová + bílá tmavooká → krémová, ice cream, bílá tmavooká, bílá červenooká

krémová + bílá červenooká → krémová, ice cream, bílá tmavooká, bílá červenooká

ice cream + ice cream → šafránová, ice cream, bílá červenooká

ice cream + bílá tmavooká → krémová, ice cream, bílá tmavooká, bílá červenooká

ice cream + bílá červenooká → krémová, ice cream, bílá tmavooká, bílá červenooká

bílá tmavooká + bílá tmavooká → bílá tmavooká, bílá červenooká

bílá tmavooká + bílá červenooká → bílá tmavooká, bílá červenooká

bílá červenooká + bílá červenooká → bílá tmavooká, bílá červenooká