Genetika barev - A-série

A-série je jednou z nejzajímavějších a pro mnohé chovatele stále nepochopenou oblastí. Tento gen se vyskytuje ve čtyřech různých alelách, které určují, zda je morče aguti/argente, solid aguti/solid argente, non-aguti či v tříslové kresbě. Je třeba mít stále na paměti, že každé jednotlivé morče má z následujících čtyř možných alel vždy právě dvě – jednu od matky a jednu od otce.

A - aguti/argente (tj. například aguti zlatá či argente béžová - šafránová)

a- solid aguti/solid argente (tj. například solid aguti zlatá či solid argente béžová - šafránová)

at - tříslová kresba tan/lux/fox (tj. například tan černá či lux béžová)

a - non aguti (tj. například černá či béžová)

A – aguti/argente

Je zcela dominantní nad ostatními „áčky“. Z toho vyplývá, že morče v barvě aguti/argente může štěpit jak na solid aguti/solid argente, tak na tříslovou kresbu či na non aguti. Tyto vlohy se mohou přenášet skrytě mnoho generací, vždy je ale jisté, že morče v barvě aguti/argente má minimálně jednoho rodiče také aguti/argente a případná vloha pro solid aguti/tříslovou kresbu/non aguti pak jde ze strany druhého rodiče.

Morčata v barvě aguti/argente mohou mít následující sestavy alel:

 • AA– aguti/argente homozygot

Z křížení takového morčete s jakýmkoli partnerem získáme opět jen a pouze aguti/argente potomky nesoucí vlohu dle genotypu druhého rodiče.

Například při křížení s non aguti morčetem budou všichni potomci v barvě aguti/argente s vlohou pro non aguti:

AA x aa → 100 % Aa (tj. např. aguti zlatá po obou rodičích aguti zlatých x černá → 100 % aguti zlatá s „vlohou pro černou“)

 • Aar– aguti/argente s vlohou pro solid aguti

Nejedná se o vlohu v pravém smyslu slova, jedinec s tímto genotypem je zároveň aguti i solid aguti, nicméně barvy se překrývají a nejdou odlišit pouhým okem. Zkřížíme-li takové morče s non aguti morčetem, narodí se polovina potomků aguti/argente s vlohou pro non aguti a druhá polovina solid aguti/solid argente s vlohou pro non aguti. Zápis takového křížení vypadá takto:

Aar x aa → 50 % Aa, 50 % ara (tj. např. aguti zlatá po rodičích aguti zlatá a solid aguti zlatá x černá → 50 % aguti zlatá s „vlohou pro černou“ a 50 % solid aguti zlatá s „vlohou pro černou“)

 • Aat– aguti/argente s vlohou pro tříslovou kresbu

I zde platí, že takový jedinec je zároveň aguti a zároveň nese tříslovou kresbu, která se ale dokonale překrývá s vybarvením aguti. Může způsobit nežádoucí optické rozšíření břišního pruhu či očních kruhů. Při křížení takového morčete s non aguti partnerem získáme polovinu potomků aguti/argente s vlohou pro non aguti a polovinu potomků v tříslové kresbě s vlohou pro non aguti.

Zápis takového křížení je:

Aat x aa → 50 % Aa, 50 % ata (tj. např. aguti zlatá po rodičích aguti zlatá a tan černá x černá → 50 % aguti zlatá s „vlohou pro černou“ a 50 % tan černá s „vlohou pro černou“)

V čistokrevném chovu by se aguti/argente s tříslovou kresbou bezdůvodně křížit neměla.

 • Aa– aguti/argente s vlohou pro non aguti

Ze spojení takového morčete s non aguti morčetem se narodí polovina potomků v barvě aguti a polovina non aguti:

Aa x aa → 50 % Aa, 50% aa (tj. např. aguti zlatá po rodičích aguti zlatá a černá x černá → 50 % aguti zlatá s „vlohou pro černou“ a 50 % černá)

a– solid aguti/solid argente

Morčata v barvách solid aguti/solid argente mají ticking rovnoměrně po celém těle, nemají tedy břišní pruh ani znatelné oční kruhy. Po narození může být ticking téměř neznatelný, nejčastěji bývá vidět u oušek a na koncích vousků, a vyvíjí se až postupně s věkem. Rozdíly v množství tickingu při narození mohou být i mezi sourozenci v rámci jednoho vrhu.

Vztah barev solid aguti/solid argente k ostatním alelám A-série je následující:

 • Aar– viz výše
 • arar- solid aguti/solid argente homozygot

Zkřížíme-li takové morče s non aguti partnerem, narodí se pouze potomci v barvě solid aguti s vlohou pro non aguti:

arar x aa → 100 % ara (tj. např. solid aguti zlatá po obou rodičích solid aguti zlatých x černá → 100 % solid aguti zlatá s „vlohou pro černou“)

 • arat– „pseudoaguti“ („solid aguti tan/lux/fox“)

Zřejmě nejzajímavější možná sestava áčkových alel - takovéto morče je v dospělosti fenotypově zaměnitelné s „obyčejnou“ aguti, dochází u něj totiž ke kombinaci solid tickingu na těle a tříslové kresby (břišní pruh, kresba hlavy). V souvislosti s výše zmíněným postupným objevováním tickingu na těle u mláďat je někdy možné v odchovech chovatelů pozorovat fenomén, kdy jsou mláďata po narození zařazena jako tan (lux, fox) a později po vystoupení tickingu na těle překřtěna na aguti/argente. Do chovu aguti/argente však tato zvířata nejsou vhodná, při křížení s non aguti partnerem nikdy nedají aguti potomka, získáme zpátky polovinu potomků v solid aguti/solid argente a polovinu v tříslové kresbě:

arat x aa → 50 % ara, 50 % ata (tj. např. „pseudoaguti“ zlatá ze spojení tan černá a solid aguti zlatá x černá → 50 % solid aguti zlatá s „vlohou pro černou“ a 50 % tan černá s „vlohou pro černou“)

 • ara– solid aguti s vlohou pro non aguti

Ze spojení takového morčete s non aguti morčetem získáme polovinu potomků v barvě solid aguti/solid argente a druhou polovinu non aguti:

ara x aa → 50 % ara, 50 % aa (tj. např. solid aguti zlatá po rodičích solid aguti zlatá a černá x černá → 50 % solid aguti zlatá s „vlohou pro černou“ a 50 % černá)

at – tříslová kresba

Morčata s tříslovou kresbou se vyznačují širokým břišním pruhem a kresbou hlavy. Znaky okolo nozder by se neměly spojovat s kresbou očí, nicméně vyskytují se i morčata s extrémně širokou, spojenou kresbou hlavy. Běžně se kresba hlavy s věkem zužuje. Tříslová kresba není kresbou v pravém smyslu slova, je třeba ji chápat jako barvu. Může nést jedinou vlohu a to pro non aguti.

 • Aat– viz výše
 • arat– viz výše
 • atat– tan/lux/fox homozygot

Morče s touto sestavou v A-sérii dá ve spojení s non aguti partnerem pouze potomky s tříslovou kresbou s vlohou pro non aguti:

atat x aa → 100 % ata (tj. např. tan černá po obou rodičích tan černých x černá → 100 % tan černá s „vlohou pro černou“)

 • ata– tan/lux/fox s vlohou pro non aguti

Zkřížením takového morčete s non aguti morčetem získáme polovinu potomků s tříslovou kresbou (s vlohou pro non aguti) a druhou polovinu non aguti:

ata x aa → 50 % ata, 50 % aa (tj. např. tan černá po rodičích tan černá a černá x černá → 50 % tan černá s „vlohou pro černou“ a 50 % černá)

a - non aguti

Je recesivní vůči všem ostatním „áčkům“, z toho vyplývá, že non aguti morče nemůže nést vlohu ani pro aguti, ani pro solid aguti a ani pro tříslovou kresbu, tedy ze spojení dvou non aguti morčat se vždy narodí jen a pouze opět non aguti morčata.

 • Aa– viz výše
 • ara– viz výše
 • ata– viz výše
 • aa– non aguti homozygot

Jediná možná sestava A-páru u non aguti morčete. Tedy (např.) černé morče je vždy „jen“ černé bez ohledu na to, zda je po rodičích aguti, solid aguti či v tříslové kresbě, žádnou vlohu v A-sérii si po nich nenese:

aa x aa → 100 % aa (tj. např. černá x černá → 100 % černá)

 

Vztah A – série a červeno-žluté barevné řady

Barvy morčat se dělí do dvou barevných řad – černo-hnědé (někdy též nazývané tmavá) a červeno-žluté (světlá řada). Do černo-hnědé řady patří barvy černá, slate blue, lila, čokoládová, coffee a béžová; do červeno-žluté pak červená, oranžová, zlatá, buff, šafránová, krémová, ice cream a bílá tmavooká a červenooká. Toto rozdělení barev do řad určuje E-série, o které si povíme později.

Všimněte si, že u barev aguti/argente, solid aguti/solid argente a tříslové kresby je základní barva chlupu vždy z černo-hnědé řady a barva tickingu/kresby naopak vždy z řady červeno-žluté. Jak se tedy projeví změna v A-sérii na samotných barvách z červeno-žluté řady? Jednoduše řečeno nijak. U těchto barev nelze bez ověřovacího křížení nikdy s jistotou tvrdit, jaké áčkové alely nesou, při jejich genetickém zápisu se proto v A-sérii běžně místo písmen zapisují dvě pomlčky. Pro snadnější pochopení si např. červené morče se sestavou v A-sérii AA (tedy aguti homozygot) lze představit jako červené morče s červeným tickingem a červeným břišním pruhem. Stejně tak například krémové morče se sestavou ata (tříslová kresba s vlohou pro non aguti) je tedy vlastně krémové s krémovou kresbou hlavy a krémovým břišním pruhem – fenotypově tedy prostě celokrémové.

Běžné je u červeno-žluté řady štěpení na aguti a to zejména u zesvětlených barev (buff, šafránová, krémová, ice cream, bílá). Vzhledem k tomu, že se tyto barvy obvykle kříží hlavně mezi sebou, nijak se tato vlastnost neprojevuje, může však překvapit, zkřížíme-li takové morče s partnerem z tmavé řady.

Na solid aguti/solid argente a tříslovou kresbu barvy červeno-žluté obvykle neštěpí, jsou relativně vzácnější a pokud se tato vlastnost vyskytne, je pravděpodobně výsledkem záměrného křížení a k dohledání v PP.

Z výše uvedeného vyplývá, že ze spojení morčete z červeno-žluté řady s non aguti partnerem z tmavé řady jsou všichni případní aguti, solid aguti či třísloví potomci vždy „zásluhou“ rodiče z červeno-žluté řady.

Tedy například: rodič 1 – černá, rodič 2 – červená, potomci v barvách černá a aguti zlatá. Lze tedy jednoznačně určit, že červený rodič nese v A-sérii sestavu alel Aa – aguti s vlohou pro non aguti, černý rodič je pak vždy aa, tedy aa x Aa → 50 % aa, 50 % Aa

 

Realita chovu

Pokud z jakéhokoli důvodu sledujete odchovy svých kolegů či konkurentů v chovu a zároveň alespoň trochu rozumíte genetice barev morčat, dříve či později si všimnete některých stále se opakujících chyb. Pár z těch tykajících se A-série si zde rozebereme:

 • „černé morče s vlohou pro tan“

Takovou či podobnou větičku lze stále často zahlédnout v inzerci, vychází z naivní víry v to, že non aguti morče po tříslovém rodiči si po něm nese pro tuto kresbu vlohu. Každý, kdo dočetl od začátku až sem, už doufám ví, že toto není možné. V minulosti však tímto nepochopením principů dominance v A-sérii docházelo například ke zcela zbytečnému zpříbuzňování dlouhosrstých třísláků. V některých případech pak může jít o prvoplánové zatraktivňování svých odchovů v inzerci – vymýšlení neexistujících vloh na spoustu zájemců pořád zabírá.

 • „aguti se dobarvilo do tan“

Nutno předem podotknout, že toto tvrzení se týkalo bezsrstých morčat, u kterých rozhodování o tom, zda jsou aguti či s tříslovou kresbou velmi často připomíná losování z klobouku a to bohužel i ve známých CHS. Jak tedy onomu tvrzení rozumět? Těžko říct, aguti se do tříslové kresby dobarvit skutečně nemůže. Sporné případy může vyřešit připuštění s osrstěným partnerem vhodné barvy.

 • křížení aguti/argente se solid aguti/solid argente

Ačkoli se tomuto křížení vlastně nedá nic až tak zásadního vytknout, je dobré si položit otázku, proč k němu chovatel vlastně přistoupil. Nejčastější odpovědí pak patrně bude že z vlastní neznalosti a nevědomosti. Barvy solid aguti a solid argente jsou vzácnější, u některých plemen i výrazně vzácnější, a v homozygotní sestavě arar se téměř nevyskytují, jejich křížení s „obyčejnou“ aguti není přínosem ani pro jednu z těchto barev a u aguti potomků z takového spojení lze jen hádat, zda budou či nebudou dále štěpit na solid aguti. V zájmu zlepšení typu, kvality srsti a plemenných znaků současných solidů je vhodné je křížit s kvalitními non aguti jedinci.

 • spojení: matka černá x otec aguti zlatý → potomci v barvách aguti zlatá a tan černá

Na tomto vrhu by nebylo nic zajímavého, kdyby však tento otec již neměl na kontě jiný vrh s černou samicí s výsledkem v barvách aguti zlatá a černá. Protože však aguti zlaté morče může mít BUĎ vlohu pro non aguti NEBO pro tříslovou kresbu a nikdy ne pro obojí, je jisté, že v jednom či druhém případě mu nasadil parohy čipernější soused.

 

Ukázkové příklady

Příklad 1:

1) otec - lux slate blue ze spojení tan slate blue a slate blue – lze jednoznačně určit jako ata

matka: bílá tmavooká ze spojení bílých tmavookých – A-sérii nelze určit bez ověřovacího křížení

2) potomci v barvách:

→ fox sable

→ argente lila – bílá

→ slate blue

(Zde si dovolím krátkou vsuvku na úrovni učiva základní školy, nicméně zkušenost mi říká, že u některých čtenářů to nebude od věciJ

gameta = pohlavní buňka

pohlavní buňka samic = vajíčko

pohlavní buňka samců = spermie

Zatímco tělní buňky obsahují dvě sady chromozomů (= obsahují dvě „áčka“– dvě alely každého genu (tedy i dvě „béčka“, dvě „céčka“.. atd.)), pohlavní buňky vznikají jejich dělením a obsahují již jen jednu sadu chromozomů (= obsahují jedno áčko (jedno béčko, jedno céčko..)). Děti vznikají splýváním pohlavních buněk rodičů, dochází tedy ke kombinaci jednoho „áčka“ matky s jedním „áčkem“ otce a výsledkem je nový jedinec opět s dvěma „áčky“. Vždy splývá právě jedno vajíčko s právě jednou spermií a toto platí pro všechna morčata skinny z Ruska nevyjímaje.)

3) Na základě tohoto vrhu můžeme určit genotyp matky jako Aa – aguti s vlohou pro non aguti, tvoří tedy polovinu gamet (=vajíček) „A“ a druhou polovinu „a“. Gamety otce (spermie) byly již známé: „at“ a „a“. Křížení lze zapsat do tabulky takto:

↓ vajíčka matky/spermie otce →

at

a

A

Aat

Aa

a

ata

aa

4) Z tabulky vidíme, jací potomci by se statisticky mohli narodit:

→ 25 % Aat tj. aguti/argente s vlohou pro tříslovou kresbu

→ 25 % Aa tj aguti/argente s vlohou pro non aguti

→ 25 % ata tj. tříslová kresba s vlohou pro non aguti

→ 25 % aa tj. non aguti

5) S jistotou tedy můžeme stanovit genotyp potomka v barvě fox sable na ata, naopak nemůžeme určit, zda argente potomek bude štěpit na tříslovou kresbu či na non aguti (zda je Aat či Aa). K určení poslouží křížení s non aguti partnerem, pokud se z takového spojení narodí potomek v tříslové kresbě, je genotyp argente rodiče Aat, pokud non aguti, je Aa.

Příklad 2:

1) otec – fox černá po rodičích tan černá a argente lila – bílá z předchozího příkladu

matka – šafránová

2) potomci v barvách:

→ lux černá

→ lux lila

→ argente lila – ice cream 2x

3) Jelikož otec v tříslové kresbě nemůže nést vlohu pro dominantní aguti, můžeme tedy stanovit genotyp šafránové matky na A- . Protože se narodili i potomci v tříslové kresbě, je jisté, že matka není aguti homozygot (tj. není AA), může být buď Aat (tj. aguti s vlohou pro tříslovou kresbu) či Aa (aguti s vlohou pro non aguti). Protože pochází z čisté linie šafrán/buff, je nepravděpodobné, že by štěpila na tříslovou kresbu a lze předpokládat, že je Aa.

4) Zajímavý je však i genotyp otce v barvě fox černá. Jeho otec má prokazatelně genotyp ata (tj. tříslová kresba s vlohou pro non aguti) neboť s černými partnerkami dává mláďata v barvách černá a tan černá. Matkou je argenťačka z prvního příkladu, není tedy jisté, zda je Aat nebo Aa a tím pádem ani zda náš fox černý rodič je ata či atat. Z těchto dvou možností lze jednoznačně prokázat pouze genotyp ata a to vyskytne-li se při křížení s non aguti partnerkou jakýkoli non aguti potomek. Homozygotní sestavu atat prokázat de facto nelze, lze se k ní přiklonit na základě toho, že tento jedinec při opakovaném křížení s non aguti partnerem nikdy nedá non aguti potomka,vždy je ale třeba brát v úvahu i statistickou náhodu. Protože však tento samec splodil s různými samicemi již 20 mláďat a všechna buď v tříslové kresbě nebo aguti (dominantní aguti jde vždy jednoznačně ze strany matky) tedy nesplodil žádného non aguti potomka, můžeme se již přiklonit k tomu, že je at homozygot, tj atat.

5) Zápis vrhu tedy vypadá takto:

↓ vajíčka matky/spermie otce →

at

at

A

Aat

Aat

a

ata

ata

6) Z tabulky vyplývá, že potomci v barvě aguti/argente budou štěpit na tříslovou kresbu, toto je možné potvrdit křížením s non aguti partnerem (Aat x aa → 50 % Aa, 50 % ata) a potomci v tříslové kresbě nesou vlohu pro non aguti.

Příklad 3:

1) otec – aguti stříbrná po obou rodičích aguti stříbrných bez solid aguti a tříslové kresby v linii

matka – solid aguti stříbrná po rodičích solid aguti stříbrná a černá

2) potomci v barvách:

→ aguti stříbrná

→ solid aguti stříbrná

3) Tímto vrhem můžeme určit genotyp otce na Aa tj. aguti s vlohou pro non aguti, právě tato vloha pro non aguti umožnila narození potomka v barvě solid aguti. Vloha pro non aguti je velmi častá a je vhodné s ní počítat i v případech, kdy jsou předchozí generace v PP aguti. Genotyp matky je jasný i bez ověřování – ara. Tabulka vrhu je tedy následující:

↓ vajíčka matky/spermie otce →

A

a

ar

Aar

ara

a

Aa

aa

4) Z tabulky vyplývá, že pravděpodobnost narození potomka v barvě solid aguti je pouze 25 % (zatímco při spojení téže matky s non aguti partnerem by byla dvojnásobná: ara x aa → 50 % ara, 50 % aa; a v případě, že by otec byl aguti homozygot, by byla naopak nulová: ara x AA → 50 % Aar, 50 % Aa). Také nelze určit, zda aguti stříbrný potomek bude či nebude štěpit na solid aguti, dokud sám nesplodí své vlastní potomky s vhodně vybraným partnerem (ideálně opět non aguti).


Děkujeme, že se snažíte dodržovat citační normy a vždy uvádíte zdroj.