Základy genetiky barev morčat

Začínající chovatel, který se setká s genetickým zápisem barev morčat, může mít pocit, že se jedná o zvláštní změť písmen, ze které se snad ani nedá vyčíst, jaké dané morče je, natož jaké by mohlo mít potomky, a také má pocit, že nejspíš ve škole chyběl, když se probíraly základy genetiky. Přitom je to věc velice užitečná a alespoň znalost základních principů může chovateli pomoci předejít nechtěným překvapením.

Nejprve si tedy vysvětlíme základní pojmy, se kterými se zde budeme setkávat a které jsou pro pochopení zákonitostí genetického zápisu barvy zásadní.

Každé morče si můžeme představit jako velkou množinu jednotlivých znaků (nás budou zajímat zejména barva a typ srsti) – každý tento znak je v řeči genetiky představován párem genů, přičemž jeden gen dostalo zvířátko od matky a druhý od otce.

Další termín, který bychom si měli objasnit je alela. Každý z oněch dvou genů se „vybírá“ z alel, které se na daném místě mohou vyskytovat. To jsou vlastně ony písmenka, kterými se budeme zabývat – každé písmenko (či písmenko s indexem) představuje jednu alelu. Jednu alelu dostává zvířátko od matky, druhou alelu od otce. Jedno zvíře = dvě alely. Ale jeden gen = různý počet alel. Alela je vlastně forma genu.

Pokud jsou alely pro daný znak stejné, říkáme, že je zvíře v daném znaku homozygotní, pokud jsou tyto alely každá jiná, je zvíře heterozygotní.

Ještě je třeba si objasnit termíny dominantní a recesivní. Dominantní je v genotypu v páru genů ta alela, která se projeví i navenek (ve fenotypu). Recesivní je alela v daném páru, která se navenek neprojeví – je to tedy všem známá vloha. V genetickém zápisu se dominantní alely označují velkými písmeny, recesivní malými. Někdy se vyskytuje tzv. alelová série – tzn. že záleží na „podtypu“ recesivní alely. Tyto alelové série se označují horním indexem. Např. když se u zvířete sejde recesivní alela cds recesivní alelou cd, vznikne barva buff. Když se sejde cd s alelou ca vznikne barva krémová.

A na závěr bychom si ještě mohli ujasnit rozdíl mezi genotypem a fenotypem. Genotyp je soubor všech genů bez ohledu na to, které se projeví navenek. Fenotyp je naopak soubor znaků, které jsou na morčeti přímo vidět. (čili fenotyp = genotyp + vliv prostředí). Teď se tedy pomalu dostáváme k samotnému zápisu barev. Nejprve si vysvětlíme, co které písmenko (alela) znamená:

 

A série

Má na svědomí, zda je morče aguti, solid aguti, má tříslovou kresbu (tan/fox/lux) nebo je neaguti 
 

A- aguti
arar solid aguti
atat tříslová barva
aa neaguti

možnosti: 
AA - aguti homozygot; Aar - aguti s vlohou pro solid aguti; Aat - aguti s vlohou pro tříslovou kresbu; Aa - aguti s vlohou pro nonaguti 
arar - solid aguti homozygot; arat - "solid aguti s tříslovou kresbu", fenotypem "obyčejná" aguti; ara - solid aguti s vlohou pro nonaguti
atat - tříslová kresba homozygot; ata - tříslová kresba s vlohou pro nonaguti

 

B pár

rozděluje barvy na tzv. pigmentové a nepigmentové (více o tomto rozdělení zde), černo-hnědé barvě rozděluje barvy na ty, které jsou „na černé“ a „na čokoládové“ 
 

  v černé řadě v červené řadě
B- černá červená, všechny NS pigmentované barvy, a dále to mohou být i nepigmentové barvy, u kterých je pigment zředěný „přes červené oči“, tedy přes P sérii
bb čokoládová oranžová a všechny ostatní nepigmentové barvy

možnosti: 
BB - černá homozygot; Bb - černá s vlohou pro čoko; bb - čokoládová

 

C série

v červené řadě ředí barvu od červené přes „žluté“ po bílou, v černé řadě pak způsobuje „zesvětlení“ černé na kuní/sable 
 

  v červené řadě v černé řadě
C- červená černá
cdcd buff/šafrán tmavá kuní
cdcr krém/ice cream tmavá kuní
cdca krém/ice cream světlá kuní
crcr bílá tmavooká tmavá kuní
crca bílá tmavooká světlá kuní
caca bílá červenooká himalaya

možnosti: 
CC - červená/oranž/zlatá homozygot 
Ccd - červená/oranž/zlatá s vlohou pro buff/šafrán, nebo krém/icecream 
Ccr - červená/oranž/zlatá s vlohou pro krém/icecream nebo bílou 
Cca - červená/oranž/zlatá s vlohou pro krém/icecream nebo bílou 
v případě C série a jejích recesivních alel platí, že na fenotyp určují obě recesivní alely, nikoliv jen jedna dominantní - jak vyplývá z výše uvedené tabulky

 

E série

určuje, zda bude morče jednobarevné z černé řady, dvoubarevné nebo jednobarevné z červené řady 
 

E- černé nebo aguti
ep- černo-červené nebo aguti-červené
ee červené

možnosti: 
EE - morče celobarevné, celoaguti, tříslová kresba bez příměsi druhé barvy - homozygot 
Eep - morče celobarevné, celoaguti, tříslová kresba bez příměsi druhé barvy s vlohou pro "flekatost"* 
Ee - morče celobarevné, celoaguti, tříslová kresba bez příměsi druhé barvy s vlohou pro jednobarevnost z červené řady 
epep - "flekaté" morče - kombinace aguti, tříslové nebo barvy z černé řady s barvou z červené řady 
* termín "flekatost" používáme jako zkratku pro kombinaci barev aguti, tříslové nebo barvy z černé řady s barvou z červené řady

 

P série

ovlivňuje zejména barvu oka, způsobuje však i ředění pigmentu, ovlivňuje barvy z černé řady, neovlivňuje barvy z červené řady 
 

P- tmavé oko
prpr rubínové oko
pp červené oko

možnosti: 
PP - tmavoké zvíře - homozygot - tedy bez vlohy pro rubínové nebo červené oči 
Ppr - tmavooké zvíře s vlohou pro rubínové oči (rubínové oči typické pro slate-blue) 
Pp - tmavooké zvíře s vlohou pro červené oči 
prp - rubínooké zvíře s vlohou pro červené oči 
pp - červenooké zvíře

 

Rn pár

způsobuje tzv. šimlování – tedy kresby šiml a dalmatin 
 

Rn Rn bílé morče, většinou postižené, často neživotaschopné (proto bychom neměli křížit šiml/dalmatin X šiml/dalmatin)
Rn rn šiml nebo dalmatin
rn rn bez šimlování

 

S pár

způsobuje bílé skvrny 
 

SS bez bílých skvrn
Ss bílé skvrny na tlapkách nebo na hlavě
ss velké bílé skvrny

DCnaxy