http://www.morcata.cz/bellis/zluto-cervena_rada.php#bila_cervenooka

Křížení barev

Základní pravidla:

1) První a nejlepší volba je párování zvířat stejné barvy, tedy černá s černou, buff s buff atd. Jedinou výjimkou jsou kresby šiml a dalmatin, u kterých může být s kresbou jen jeden rodič, druhý pak musí být bez kresby. I zde se ale řídíme podle základní barvy, ideální spojení je tedy např. dalmatin černá + černá.

2) Celobarevná zvířata je lépe křížit opět s celobarevnými, ale spojení s partnerem s příměsí není nijak zásadně horší, pouze se zvyšuje šance na příměs v další generaci.

3) Bikolory a trikolory křížíme raději opět s bikolory a trikolory, i zde se ale řídíme základní barvou a dále zohledňujeme poměr barev (jejich procentuální zastoupení povrchu těla).

4) Do chovu tříslové kresby (tan/lux/fox) používáme bezpříměsové partnery.

5) Zvířata v himálajské kresbě lze využít opět jen do chovu himálajců. Jsou-li do něj zapojena tmavá (černá/čokoládová/kuní) zvířata, dbáme na to, aby byla bez příměsi.

6) U barev světlé řady se vyhýbáme zvířatům s pigmentem (s výjimkou červené, u které je naopak tmavý pigment vyžadován).